Tel: 054- 521675 
 073-5165616 

Hur vi arbetar på Skattkammaren

Barnens nyfikna frågor och intressen i samklang med läroplanen för förskolan ligger till grund till hur verksamheten utformas. Pedagogerna genomför ständigt observationer i verksamheten för att kunna skapa en optimal lärandemiljö där barnen känner sig utmanade och stimulerade i sin utveckling och lärprocess.

Lärande och utveckling är viktiga delar i verksamheten, samtidigt så måste leken få ta plats och ges utrymme under dagen.

På förskolan läggs grunden till ett livslångt lärande där inlärningen ska vara lustfylld. Barnen ska känna sig trygga för att kunna fokusera på sina lärprocesser.

Barnen ska förstå empati och social kompetens, skapa sig en god självkänsla och ett gott självförtroende.

Vårt team 


Vi är en privat förskola där pedagogerna äger och driver verksamheten.


MALIN SKEPPSTEDT

Rektor, Förskolelärare

Arbetar 100% och varit på Skattkammaren sedan 2005.

Delägare i Skattkammaren MMK AB.

KAJSA ANDERSSON

Förskolelärare

Arbetar 100% och varit på Skattkammaren sedan 1992.

Delägare i Skattkammaren MMK AB.

MARINA PERSSON

Förskolelärare

Arbetar 100% och varit på Skattkammaren sedan 1994.

Delägare i Skattkammaren MMK AB.

INGA- LILL OLSSON

Barnskötare

Arbetar 100% och varit på Skattkammaren sedan 2016.

Varit verksam i yrket sedan 1985. 

​Är just nu vikarie för Lovisa Persson, som är tjänstledig för förskolelärarstudier. Lovisa har varit i verksamheten sedan 2014.