Tel: 054- 521675 
 073-5165616 

Förskolan Skattkammaren

EN LITEN FAMILJÄR FÖRSKOLA 

Vår berättelse

Förskolan Skattkammaren är en fristående förskola på Bärstad, Hammarö. Skattkammaren startade 1991, hösten 2021 firade verksamheten 30 år.

Här arbetar 4 pedagoger med en barngrupp på ca 19 barn mellan 1-6 år, i rymliga och ändamålsenliga lokaler. Vi har en stor gård anpassad för varierande utomhusaktiviteter och skogen runt hörnet där vi gör återkommande utflykter.

Barnen serveras hemlagad mat, tillagad på plats i Skattkammarens kök.

Vi arbetar enligt läroplan för förskolan Lpfö 18 och Barnkonventionen.

Verksamheten har ett ständigt pågående tema med Hållbar utveckling, där barnen tillsammans får kunskap kring hur människan och naturen lever i symbios.

Vårt uppdrag

Skattkammarens uppdrag består av att ge en god omsorg i varm och välkomnande miljö där barnen känner sig trygga. Barnens nyfikna frågor och intressen i samklang med läroplanen för förskolan, ligger till grund till hur den pedagogiska verksamheten utformas. Vi erbjuder en förskola med varierade aktiviteter för att uppmuntra barnens utveckling. På förskolan läggs grunden till ett livslångt lärande där inlärningen ska vara lustfylld. Barnen ska känna sig trygga för att kunna fokusera på sina lärprocesser.

ÖPPETTIDER

Hämtning och lämning sker i enlighet med det schema ni vårdnadshavare lämnar in på barnet.

Förskolans ordinarie öppettider är från 07.00-17.15. Behov av omsorg på andra tider sker i samråd med personalen.

​Förskolan Skattkammarens personal har en planeringsdag per termin. 

FÖRSKOLEPLATS

För att få förskoleplats till ditt barn på Skattkammaren hör av dig via mail eller telefon och ställ er i vår egna kö.

Skattkammaren är en liten familjär förskola med endast en avdelning. Barngruppen består av cirka 19 barn i ålder 1- 6 år.

KOMMUNIKATION

Skattkammaren använder sig av en kommunikationsapp som heter TYRA. Där bjuds föräldrarna in för att få ta del av barnens vardag på förskolan. Alla barn får en digital portfolio och Skattkammarens blogg uppdateras varje vecka med utdrag från den pedagogiska verksamheten.

TYRA används också vid dialog med föräldrar, vid sjukanmälan och informationskanal till vårdnadshavarna.

Förskolan Skattkammaren

Kantarellvägen 64, 663 42 Hammarö

Tel: 054- 521675 
 073-5165616 

Skattkammaren@live.se

 Måndag-fredag: 07:00 - 17.15